CHANGE LANGUAGE::     

Slynger som en del af behandlingen

Først og fremmest er slynger unikke i forhold til at teste den funktionelle kontrol og styrke. Det betyder at dine muligheder som behandler for at se weaklinks (svagheder) og dysfunktioner i bevægelsesmønstre vil i mange situationer blive optimeret ved at anvende slynger som en del af din test af patienten.

 
Mange mennesker lider af smerter i nakke, skulder, ryg og bækken. For nogen udvikler det sig til kroniske smertetilstande. Her kan træning eller behandling med slynger være en stor hjælp for mange som ellers ikke har kunnet få hjælp.

Forskning viser at flere kroniske muskelrelaterede smertetilstande opstår fordi hjernen ikke får sendt tilstrækkelige signaler ud til en specifik muskulatur, dette fordi signaltilstrømningen helt eller delvis er ophørt. Dette kan resultere i et uhensigtsmæssig mønster og dermed fejl brug af muskulatur. Over tid kan dette medføre smertefulde og i værste tilfælde have invaliderende konsekvenser. Nyere forskning tyder på at træning af samspillet mellem den dybe stabiliseringsmuskulatur og den ytre, overfladiske muskulatur har en væsentlig betydning i forhold til flere muskulære og neuromuskulære smerteproblematikker.

I forhold til behandling af skader og kroniske smertepatienter kan det være centralt at kunne skabe funktionelle bevægelsesmønstre der er tilpasset styrkemæssigt den enkelte patient. Slynger kan derfor med fordel bruges til lette aflastende mobiliseringsøvelser fordi slyngerne giver mulighed for at støtte patienten under hele den ønskede bevægelsesflade/øvelse. Ønskes der modstand under øvelsen kan dette let tilpasses den enkelte. Dette fordi slyngtræning/behandling  tager udgangspunkt i at bruge den enkelte patients krop som modstand ud fra en kombination af en biomekanisk forståelse og vægtarmsprincipper. 


Ved at integrere slynger som en del af sin behandling, vil man som behandler opleve en ny verden af muligheder. Slyngerne kan med fordel benyttes til understøtte den manuelle behandling ved at virke som den ekstra tredje hånd.  De speciel designede slynger Head og Fly kan bruges til at skabe en tryghed og kontrol for både patient og terapeuten under selve behandlingen. Dette kan især for nakkepatienter og skuldrepatienter være helt afgørende for at opnå en nødvendig effekt. 

Lad slyngerne blive en del af dit behandlingsrum og optimere din hverdag som behandler både overfor patienterne og for dig selv.

$(document).ready(function() { $('body').on('click', '[name="checkout"], [name="goto_pp"], [name="goto_gc"]', function() { if ($('#cart_agree').is(':checked')) { $(this).submit(); } else { alert("You must agree with the terms and conditions of sales to check out."); return false; } }); });